IHE Congres in teken van bijendans

“We wijzen elkaar waar we de beste nectar kunnen vinden” Zoals bijen elkaar met een bijendans wijzen waar ze de lekkerste honing kunnen vinden, zo ‘zoemden’ de IHE-deelnemers rond in De Kas, de evenementenlocatie in Woerden waar IHE Nederland zijn jaarcongres organiseerde. Ze wezen elkaar op initiatieven op het gebied van datauitwisseling en interoperabiliteit en […]

51 Leveranciers testen integraties op de IHE Connectathon

In oktober vond de jaarlijkse IHE Connectathon plaats, dit keer in Rennes, Frankrijk. Tijdens een connectathon kunnen leveranciers testen of hun software op de juiste manier (volgens open standaarden) informatie uitwisselt met andere systemen. We bekijken de IHE Connectathon van 2023 door de bril van een leverancier (Richard Conings van Open Line) en een monitor […]

Informatie frictieloos laten stromen, waarom lukt dat in de zorg niet?

Wat kan de zorg leren van andere sectoren? Samenwerken in een keten kan alleen als informatie frictieloos stroomt. Neem de financiële sector als voorbeeld. Digitale gegevensoverdracht is daar al jaren de normaalste zaak van de wereld. Je kunt het geld op je betaalrekening bij bank A overboeken naar een spaarrekening bij bank B of beleggingsrekening […]

9 Nederlandse IHE Monitors in Rennes

IHE Connectathon 2023 Van 25 tot en met 29 september vindt de IHE Connectathon 2023 plaats, dit keer in Rennes. Tijdens een IHE Connectathon kunnen leveranciers door hen ontwikkelde producten laten testen op interoperabiliteit. Daarbij wordt gebruikgemaakt van scenario’s uit de echte klinische praktijk en uiteraard de IHE Integratieprofielen. Een speciale rol is weggelegd voor […]

PERSBERICHT

IHE geeft de International Patient Summary vrij voor proefimplementaties IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) geeft de International Patient Summary (IPS) vrij voor proefimplementaties. Dat betekent dat ziekenhuizen ervaring kunnen opdoen met deze gestandaardiseerde werkwijze om internationaal een patiëntsamenvatting uit te wisselen. mammacarcinoom gebruikt als leidraad. Waarom is IPS belangrijk? Mensen reizen vandaag de dag voor […]

Overlevingskans oncologiepatiënten stijgt

Overlevingskans Oncologiepatienten Midden-Nederland stijgt door delen van data Virtueel MDO-platform mogelijk gemaakt door bemiddeling van IHE Het delen van data in de zorgketen is nog altijd behoorlijk lastig, zeker als het om grote hoeveelheden data over hoogcomplexe zorg gaat, zoals specialistische kankerbehandelingen. Daarom is de realisatie van het virtuele MDO-platform van het oncologienetwerk Midden-Nederland (OncoMid) […]

BEE ACTIVE – HET IHE JAARCONGRES 2023

HET IHE-PROCES DE BIJENDANS VOOR EEN GEZOND ZORG ECOSYSTEEM Op woensdag 22 november a.s. organiseert IHE Nederland voor de 18e keer haar Jaarcongres. Wij illustreren tijdens het IHE Jaarcongres dat de bijendans overeenkomsten heeft met het IHE proces en dat beide inspirerend werken om te komen tot gezonde ecosystemen. Naast samenwerking en communicatie zijn een […]

OIZ en NedXis slaan de handen ineen

OIZ en NedXis slaan de handen ineen en IHE Nederland ondersteunt dat van harte. Als kennispartner ijvert IHE met HL7 (de wereldwijde standaard voor veilige elektronische informatie-uitwisseling in de zorg) voor interoperabiliteit in de zorg. Daarvoor is succesvolle samenwerking tussen ICT-leveranciers en zorgaanbieders belangrijk. Dat OIZ, de branchevereniging van ICT-organisaties in de zorg, en NedXis, […]

Handreiking Lab biedt handvatten

Handreiking Lab biedt handvatten voor implementatie gegevensuitwisseling Lab op alle niveaus Een brede vertegenwoordiging van mensen, werkzaam in of betrokken bij de laboratoria in Nederland, boog zich recent over een Handreiking Lab. Doel: inzichtelijk maken wat er komt kijken bij gegevensuitwisseling in het laboratorium en zo onder meer beschrijven welke IHE-profielen er zijn maar ook […]

VWS informatieplan 2023-2027

Minister Kuipers heeft het informatieplan 2023-2027 van VWS aan de Kamer aangeboden. Het plan geeft de strategische visie van VWS op informatievoorziening en de prioritaire doelstellingen op het gebied van digitalisering en informatisering weer voor de komende vijf jaar. De prioritaire doelstellingen m.b.t. de Initiatieven van VWS op het gebied van digitalisering en informatievoorziening gericht […]