Door betrouwbare
gegevensuitwisseling

Optimale zorg voor de patiënt

IHE Nederland draagt bij aan een gezondheidszorg waarin sociale en economische waarden hand in hand gaan. Dit doen we door samen met honderden ambitieuze zorgverleners, softwareleveranciers, overheden en ICT-professionals afspraken te maken over hoe medische gegevens veilig gedeeld kunnen worden.

We ontwerpen IHE-profielen en faciliteren initiatieven die gegevensoverdracht bevorderen. Zo sluiten we samen verschillende softwaresystemen en medische apparaten, ongeacht type of merk, naadloos op elkaar aan, met gebruik van standaarden als HL7, DICOM, GS1 en de IHE-profielen.

Gegevensuitwisseling

De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn zorgverleners over zijn juiste en volledige medische gegevens beschikken. Daarom is elektronische gegevensuitwisseling een noodzakelijke voorwaarde voor goede zorg. En is dat goed geregeld, hoeven leveranciers niet telkens een koppeling te bouwen om hun systeem te laten praten met een ander systeem.

Kwaliteit & Veiligheid

Gegevensuitwisseling moet veilig. Dat betekent dat de datagovernance geborgd is en daarmee de privacy van de patiënt. Profielen zijn ontworpen met zoveel mogelijk betrokkenen, die zich committeren aan de implementatie daarvan. Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz vormt daarvoor de basis.

Efficiëntie

Veel minder administratieve last doordat patiëntgegevens maar één keer hoeven worden ingevoerd. Zorgverleners hebben dus meer tijd voor patiëntenzorg. De ziekenhuisbestuurder heeft zo tevreden patiënten en tevreden zorgverleners in huis. En dat efficiënte proces levert ook nog eens een besparing van kosten op.

Actueel:

Nieuwsberichten en evenementen

IHE Nederland brengt zorgaanbieders, leveranciers en maatschappelijke organen bij elkaar, zodat zij samen de zorgprocessen kunnen verbeteren. Daarbij wil IHE koplopers zoals jij, die zich bezighouden met gegevensuitwisseling in de zorg, verbinden en versterken. Onze partners spelen hierbij een belangrijke rol. In onze agenda vind je verschillende manieren om elkaar te ontmoeten en om te groeien.

Handreiking Lab biedt handvatten

VWS informatieplan 2023-2027

The day after… het IHE Jaarcongres

Eerstvolgende evenementen:

IHE Stuurgroepvergadering

11 april 2023

HIMSS

17 april 2023

HL7 Working Group Meeting

20 april 2023

Interviews

Ervaringen van andere partijen

Om zichtbaarheid en impact te vergroten interviewt IHE Nederland deelnemers in de rubriek ‘’Even voorstellen aan…’’ en worden ook andere partijen in- en om het zorgveld geïnterviewd met als doel inzicht krijgen in persoonlijke passie en visie op de toekomstige zorgtechnologie en sociale/ maatschappelijke ontwikkelingen.

Mensgerichte zorg

Bij goed samenspel tussen artsen wint de patiënt

Jan Dols

Bestuurslid IHE

Mensgerichte zorg

We zouden meer van de blue zones moeten leren

Jan Peter Peters

Huisarts

AI in de zorg

Als we voldoende artsen hadden gehad, was de bereidheid van een andere orde geweest

Gerard van Berlo

lid van de Raad van Bestuur van ETZ

Mensgerichte zorg

De uitdaging is de mens, niet de technologie

Guido van Alphen

Partner bij Coreon

Systeem op de schop

Digitaal leiderschap, systeemverandering en samenwerking: de rol van zorgverzekeraar CZ

Edwin Leutscher

Manager Regioregie zorgverzekeraar CZ

Systeem op de schop

Hoe de Zeeuwse zorg versterkt wordt door nauwe samenwerking in de regio én over de grens

Johan de Graaf

Bestuurder van het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen