Door betrouwbare
gegevensuitwisseling

Optimale zorg voor de patiënt

IHE Nederland draagt bij aan een gezondheidszorg waarin sociale en economische waarden hand in hand gaan. Dit doen we door samen met honderden ambitieuze zorgverleners, softwareleveranciers, overheden en ICT-professionals afspraken te maken over hoe medische gegevens veilig gedeeld kunnen worden.

We ontwerpen IHE-profielen en faciliteren initiatieven die gegevensoverdracht bevorderen. Zo sluiten we samen verschillende softwaresystemen en medische apparaten, ongeacht type of merk, naadloos op elkaar aan, met gebruik van standaarden als HL7, DICOM, GS1 en de IHE-profielen.

Gegevensuitwisseling

De patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn zorgverleners over zijn juiste en volledige medische gegevens beschikken. Daarom is elektronische gegevensuitwisseling een noodzakelijke voorwaarde voor goede zorg. En is dat goed geregeld, hoeven leveranciers niet telkens een koppeling te bouwen om hun systeem te laten praten met een ander systeem.

Kwaliteit & Veiligheid

Gegevensuitwisseling moet veilig. Dat betekent dat de datagovernance geborgd is en daarmee de privacy van de patiënt. Profielen zijn ontworpen met zoveel mogelijk betrokkenen, die zich committeren aan de implementatie daarvan. Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz vormt daarvoor de basis.

Efficiëntie

Veel minder administratieve last doordat patiëntgegevens maar één keer hoeven worden ingevoerd. Zorgverleners hebben dus meer tijd voor patiëntenzorg. De ziekenhuisbestuurder heeft zo tevreden patiënten en tevreden zorgverleners in huis. En dat efficiënte proces levert ook nog eens een besparing van kosten op.

Actueel:

Nieuwsberichten en evenementen

IHE Nederland brengt zorgaanbieders, leveranciers en maatschappelijke organen bij elkaar, zodat zij samen de zorgprocessen kunnen verbeteren. Daarbij wil IHE koplopers zoals jij, die zich bezighouden met gegevensuitwisseling in de zorg, verbinden en versterken. Onze partners spelen hierbij een belangrijke rol. In onze agenda vind je verschillende manieren om elkaar te ontmoeten en om te groeien.

De patiëntsamenvatting: waarin verschillen de BgZ, EU PS en IPS?

Congres ICT&health laat zien: ook minister, WHO en Gartner zijn pleitbezorgers van internationale aanpak

IHE & HL7 staan samen sterker!

Eerstvolgende evenementen:

Introductie interoperabiliteit IHE, HL7, DICOM, FHIR en SNOMED CT

13 juni 2024

IHE Stuurgroepvergadering

18 juni 2024

Ziekenhuisbreed Beeldmanagement

19 juni 2024

Interviews

Digitalisering en databeschikbaarheid in de zorg

Om zichtbaarheid en impact te vergroten, interviewt IHE Nederland haar deelnemers en andere belangrijke partijen in en rond de gezondheidszorg. Door het delen van hun visies op digitalisering en databeschikbaarheid wil IHE Nederland bijdragen aan betere zorg.

Actueel

Gebruik testen ook als inspiratiemoment

Ageeth Wahle

Project- en interimmanager bij Negen

Ronde tafel

Soms moet je dingen gewoon gaan doen

Marjolijn Elsinga, Roanda Fokkens

Manager Zorgtechnologie Prinses Máxima Centrum, Programmamanager Zorginnovatie bij zorgverzekeraar CZ

Ronde tafel

Interoperabiliteit is een veranderproces

Ronald Cornet en René de Vries

klinisch informaticus bij Amsterdam UMC / Enterprise architect bij CGI

Ronde tafel

Semantiek is 'the elephant in the room'

Ronald Cornet en René de Vries

klinisch informaticus bij Amsterdam UMC / Enterprise architect bij CGI

Mensgerichte zorg

De zorg heeft meer kennis van consumentenmarketing nodig

Sophia de Rooij en Esther Noort

Zkh. Amstelland en Curavista

Mensgerichte zorg

De gezondheidsmarkt gaat de ziektemarkt verdrukken

Mia Wessels

Arts en coach