Over IHE Nederland

Wat doen we?

IHE Nederland brengt zorgaanbieders, leveranciers, beleidsmakers en -uitvoerders bij elkaar, zodat zij samen elektronische zorgprocessen verbeteren. Noodzakelijke voorwaarde voor het succes daarvan is interoperabiliteit op alle niveaus, maar ook het omarmen van eigenaarschap om hieraan je steentje bij te dragen, door individuen en organisaties.

Naar een duurzame gezondheidszorg

Nu al zijn we met elkaar in staat om wereldwijd miljarden medische gegevens per dag uit te wisselen. We weten echter dat we nog maar aan het begin staan van wat we op dit vlak voor elkaar moeten krijgen. Voor een duurzame gezondheidszorg die niet alleen nu onze zorgbehoefte regelt, maar ook in de toekomst, als onze kinderen en ook hun kinderen zorg nodig hebben. Willen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg blijven garanderen, dan moeten we grip krijgen op de ontwikkelingen.

We worden geconfronteerd met een stijgende en veranderende zorgvraag doordat de samenleving vergrijst en de groeiende populatie oudere patiënten meer zorg nodig heeft. Mensen wonen langer thuis en krijgen een actievere rol in het zelfstandig (mee)beslissen over hun behandeling en gewenste uitkomsten. Het medisch handelen is bovendien complexer geworden, doordat we ouder worden maar ook omdat we medisch meer kunnen dan vroeger. Daarnaast hebben we te maken met een tekort aan arbeidskrachten en staan zorgbudgetten onder druk.

De zorg moet leidend zijn

Voor veel van de problemen nu en in de toekomst betekent een goede en veilige elektronische gegevensoverdracht een substantiële en noodzakelijke bijdrage aan de oplossingen. Niet langer wachten maar handelen is nodig om interoperabiliteit op alle niveaus voor elkaar te krijgen. Interoperabiliteit vereist in essentie samenwerken tussen alle partijen die deel uitmaken van het ecosysteem. Het ecosysteem is breed: zorgaanbieders, IT-leveranciers, consultants, brancheorganisaties, beleidsmakers en kenniscentra. Wie het in zijn eentje wil doen, is bij voorbaat af.

IHE Nederland vindt dat de zorg leidend moet zijn in het formuleren van hun behoefte aan IT. Een open deur? Geenszins. Nog te vaak zien we dat een IT-oplossing bedacht en geïmplementeerd wordt zonder dat eerst alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel zijn geformuleerd. Met de IT-oplossingen zijn dan alleen de onderste lagen van het model ingevuld, dat van de applicatie en de infrastructuur, de techniek kortom.

Omdat iedere laag van het Nictiz-model consequenties heeft voor de lagen eronder, is het noodzakelijk om eerst beleid, proces en informatie te beschrijven vanuit de zorg, zodat de techniek hier naadloos op kan aansluiten. IHE Nederland verwelkomt dan ook de informatieparagraaf die het Zorginstituut heeft opgenomen in het Register. We maken ons sterk om partijen te doordringen van het belang hiervan, zodat de zorg ook daadwerkelijk de leiding gaat nemen bij het formuleren van de IT-behoefte. “De zorg” is breed, bovenal samen uitgaan van het belang van de patiënt is de eerste peiler. Nederland kent een complex zorgveld en er is behoefte aan eenheid van taal.

Interoperabiliteit vereist meer

Wat leveranciers ontwikkelen, moet passen bij de use cases van de zorg. IHE Nederland pleit ervoor dat leveranciers standaarden gebruiken die passen bij andere use cases en dus bij andere leveranciers. Standaardiseren op zich is wel noodzakelijk maar niet genoeg voor de beschikbaarheid van data. Dat vereist interoperabiliteit, ook tussen leveranciers. De Europese wetgeving (EHDS) die over deze materie in de maak is, gaat waarschijnlijk een roadmap voor interoperabiliteit op nationaal niveau dicteren. Een roadmap die we in Nederland nog niet hebben.

IHE Nederland gelooft dat we samen veel voor elkaar kunnen krijgen. Daarvoor moeten alle betrokkenen elkaar weten te vinden. IHE Nederland slaat binnen het ecosysteem de brug tussen de zorg en de leveranciers. Maar ook naar en tussen de beleidsmakers en kenniscentra van de overheid tot Zorgverzekeraars Nederland en van Nicitz tot het Zorginstituut.

IHE maakt zich ook sterk voor contacten tussen leveranciers. Zolang leveranciers blijven innoveren zonder rekening te houden met andere leveranciers, kunnen systemen lastig met elkaar communiceren. Met de ACM vindt IHE Nederland dat leveranciers geen onnodige belemmeringen mogen opwerpen. Niet voor onderlinge communicatie maar ook niet als een zorgorganisatie wil overstappen naar een andere leverancier. Een goedwerkende zorg-ict-markt is van groot belang voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Nu en in de toekomst.

Wie zijn wij?

Ons bestuur

Het bestuur van IHE Nederland bestaat momenteel uit vier personen.

Twee personen uit de zorgsector en twee personen uit de bedrijfssector.

Het bestuur wordt samengesteld uit en ondersteund door de IHE deelnemers.

Geschiedenis

Onze groei sinds 1997

IHE – Integrating the Healthcare Enterprise – is al in 1997 ontstaan in de Verenigde Staten als IHE International. Vanuit de radiologenvereniging RSNA en de HIMSS (non-profitorganisatie die zich inzet voor het verbeteren van de gezondheidszorg door het beste gebruik van informatietechnologie en managementsystemen) ontstond dit gezamenlijke initiatief.

In Europa ontstond interesse doordat we ook hier doordrongen raakten van de noodzaak digitalisering door te voeren in de gezondheidzorg en de IHE-profielen dus ook voor ons interessant werden. De eerste Connectathon in Parijs in 2002 getuigt daarvan. IHE Nederland zag in 2004 op 6 augustus het levenslicht. Evert Sanders*, Robert Langenhuysen en Hans Vandewyngaerde waren de initiatiefnemers.

De gedeelde overtuiging van alle IHE-organen is nog steeds onveranderd: dat medische gegevens snel, gemakkelijk en veilig uitgewisseld kunnen en moeten worden. Zowel binnen ziekenhuizen, als tussen ziekenhuizen, huisartsenposten, apothekers en andere medische centra. Zonder gedoe met papier, cd’s of dvd’s: gewoon met een eenvoudige druk op de knop. Regionaal, nationaal en internationaal.

Helaas zijn we in Nederland nog niet overal zo ver. Het gebeurt nog steeds dat een patiënt opnieuw een röntgenfoto moet laten maken of ander onderzoekje moet ondergaan, ondanks dat dit recent elders ook al is gedaan. Waarom? Omdat de ICT van dit ziekenhuis niet kan communiceren met dat van het andere ziekenhuis, niet waar het de veilige transitie van privacygevoelige, medische data betreft althans. En voor ‘ziekenhuis’ kun je verschillende zorgaanbieders lezen. En waar het wel al kan, gebeurt het nog niet overal.

Ondanks dat er dus nog genoeg werk aan de winkel is, is op veel plekken in de zorg het gevoel van urgentie neergedaald en de bereidwilligheid ontstaan om die stap extra te gaan zetten zodat we elektronische gegevensoverdracht goed regelen. IHE Nederland ondersteunt al die mensen, organisaties en organen, op weg naar een duurzame gezondheidszorg.

Charenton le pont Paris, France
2001
Villejuif Paris, France
2002
Aachen, Germany
2003
Padova, Italy
2004
Noordwijkerhout, The Netherlands
2005
Barcelona, Spain
2006
Berlin, Germany
2007
Oxford, UK
2008
Vienna, Austria
2009
Bordeaux, France
2010
Pisa, Italy
2011
Bern, Switzerland
2012
Istanbul, Turkey
2013
Vienna, Austria
2014
Luxembourg
2015
Bochum, Germany
2016
Venice, Italy
2017
The Hague, The Netherlands
2018
Rennes, France
2019
Brussels, Belgium
2020
Connectathon ONLINE
2021
Joint Connectathon
2021

2001 Charenton le pont Paris, France
2002 Villejuif Paris, France

2003 Aachen, Germany

2004 Padova, Italy

2005 Noordwijkerhout, The Netherlands

2006 Barcelona, Spain

2007 Berlin, Germany

2008 Oxford, UK

2009 Vienna, Austria
2014 Vienna, Austria

2010 Bordeaux, France

2011 Pisa, Italy

2012 Bern, Switzerland

2013 Istanbul, Turkey

2015 Luxembourg

2016 Bochum, Germany

2017 Venice, Italy

2018 The Hague, The Netherlands

2019 Rennes, France

2020 Brussels, Belgium

IHE International

Czech Republic

Finland

Canada

USA

Brazil

Australia

China

Japan

Korea

Taiwan

Saudi Arabia

2001 Charenton le pont Paris, France
2002 Villejuif Paris, France

2003 Aachen, Germany

2004 Padova, Italy

2005 Noordwijkerhout, The Netherlands

2006 Barcelona, Spain

2007 Berlin, Germany

2008 Oxford, UK

2009 Vienna, Austria
2014 Vienna, Austria

2010 Bordeaux, France

2011 Pisa, Italy

2012 Bern, Switzerland

2013 Istanbul, Turkey

2015 Luxembourg

2016 Bochum, Germany

2017 Venice, Italy

2018 The Hague, The Netherlands

2019 Rennes, France

2020 Brussels, Belgium