Het bestuur van IHE Nederland

Vincent van den Berg

Leveranciersvoorzitter

Vincent van den Berg is in dienst bij ChipSoft. In het dagelijks leven is hij innovatieconsultant bij IHE vervult hij de rol van leveranciersvoorzitter. Vincent wordt ondersteund in zijn rol door Wim de Koning.

Evert Sanders

Gebruikersvoorzitter

Evert is radioloog in het Amphia Ziekenhuis en lid van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Radiologie)

Wim de Koning

Ondersteunend leveranciersvoorzitter

Wim de Koning, CEO bij Bastion365,  is vice- leveranciersvertegenwoordiger. Naast Vincent van den Berg als Vendor Co-chair is Wim de Koning ondersteunend. Samen is het hun taak om de belangen van ICT-leveranciers in de zorg zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in stuurgroepvergaderingen en activiteiten van IHE Nederland.

Robert Breas

Penningmeester

Robert Breas is Senior Consultant en Tutor eHealth Interoperability bij MedicalPhit.

Marie-Jose van Dijk-Havenith

Officemanager

Marie-Jose vertegenwoordigt het secretariaat

Stuur- en werkgroepen

De stuurgroep, die maandelijks bijeenkomt, bestaat uit IHE-deelnemers op corporate niveau. Zij bepalen het beleid en zetten (actuele) activiteiten van IHE Nederland in gang.

Om alle activiteiten goed te kunnen stroomlijnen, zijn er meerdere werkgroepen die zich richten op verschillende onderwerpen binnen zorg, ict en interoperabiliteit op basis van standaarden.

Deze werkgroepen staan onder toezicht van de stuurgroep van IHE Nederland.