Publicaties

Publicaties van IHE Nederland

Om gegevensuitwisseling voor elkaar te krijgen, zet IHE Nederland verschillende middelen in. Een van die middelen zijn Handreikingen voor implementaties, waarvoor IHE Nederland faciliterend optreedt. Zo realiseren we dat zoveel mogelijk betrokkenen om de tafel gaan zitten en afspraken maken. Van zorgaanbieders tot leveranciers, maar ook Nictiz als partij die het interoperabiliteitsmodel heeft ontworpen en aan de wieg staat van de verschillende informatiestandaarden.

IHE Guideline MDO

IHE Handreiking MDO

IHE Guideline Lab

IHE Handreiking Lab