Publicaties

Publicaties van IHE Nederland

Om gegevensuitwisseling voor elkaar te krijgen, zet IHE Nederland verschillende middelen in. Een van die middelen zijn Handreikingen voor implementaties, waarvoor IHE Nederland faciliterend optreedt. Zo realiseren we dat zoveel mogelijk betrokkenen om de tafel gaan zitten en afspraken maken. Van zorgaanbieders tot leveranciers, maar ook Nictiz als partij die het interoperabiliteitsmodel heeft ontworpen en aan de wieg staat van de verschillende informatiestandaarden.

Ook treft u hier publicaties/ whitepapers van onze deelnemers aan.

IHE Guideline MDO

IHE Handreiking MDO

IHE Guidelines Lab

IHE Handreiking Lab

NVKC White paper

White paper van de commissie AICT van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde inzake het uitwisselen van laboratoriumresultaten.

IHE Jaarcongres 2022

Bekijk de beschikbaar gestelde presentaties van het IHE Jaarcongres in samenwerking met OIZ en Santeon.

Leren van andere landen

Dit adviesrapport betreft de resultaten van de tweede verdiepingsbijeenkomst Leren van andere landen op 14-16 september 2022 in Montreux tijdens de IHE Connectathon.