De IHE-methodiek uitgelegd

De IHE-methodiek uitgelegd

Veel mensen vragen zich af: wat is de rol van IHE in het standaardisatie ecosysteem? En hoe werkt de IHE-methodiek nu precies? Daarom hier in vogelvlucht de manier waarop IHE werkt.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) is een wereldwijd non-profit initiatief van gebruikers en leveranciers van zorgtechnologie. Onze belangrijkste rol is het schaalbaar maken van digitale zorgoplossingen door ervoor te zorgen dat de systemen onderling data kunnen uitwisselen. Dat doen we door alle complexiteit rond interoperabiliteit eruit te halen. Het uitgangspunt is de vraag van een zorgorganisatie, die aangeeft een probleem te hebben en wil weten of dit op een standaardmanier met ICT kan worden opgelost. Als die vraag in ten minste drie deelnemende landen leeft, legt IHE de vraag voor aan haar Technical Committee. Een voorbeeld van zo’n vraag is of het multidisciplinair overleg (MDO) op basis van standaarden kan worden gedigitaliseerd.

IHE doorloopt met die vraag dan drie stappen. In de eerste stap maken we een profiel op basis van het aan te pakken zorgproces en vigerende internationale standaarden, zoals FHIR en DICOM. In de tweede stap zijn de leveranciers aan zet. Zij bouwen de profielen in in hun software. In stap drie demonstreren zij dat ze op basis van de IHE-profielen data kunnen uitwisselen met andere software-applicaties op een Connectathon. Meestal komen er uit die testen wel enkele bevindingen naar voren, die ze vervolgens oplossen. Als alles foutloos werkt, dan kunnen zorgorganisaties de software gaan gebruiken. Jonge profielen worden hier ook getoetst op volwassenheid en zo nodig na de Connectathon nog verder verbeterd. Het resultaat van deze aanpak is dat je ‘plug and play interoperabiliteit’ krijgt.

Twee onderdelen staan centraal in de IHE-aanpak.

  1. Het ontwikkelen van profielen

De IHE-profielen zijn beschrijvingen van wat er nodig is om data-uitwisseling mogelijk te maken. Ze beschrijven het zorgproces en de daarin gebruikte ICT-componenten, het probleem en de beoogde oplossing vanuit de zorg. De IHE-profielen hebben altijd dezelfde opbouw:

  • In volume 1 wordt de use case van een profiel uitgewerkt: welke zorgpartijen en ICT-systeemrollen nemen deel aan de data-uitwisseling en welke informatie wisselen ze precies uit met welk doel?
  • Volume 2 beschrijft de technische details van de transacties (en daarbij welke bestaande internationale standaarden worden gebruikt).

Soms zijn er ook nog een volume 3 en 4.

  • Volume 3 wordt gebruikt voor eventuele aanvullende afspraken over semantiek (eenheid van taal), content (de inhoudelijke gegevens die uitgewisseld moeten worden) en metadata.
  • Volume 4 tot slot beschrijft eventueel aanwezige nationale aanpassingen aan de wereldwijd toepasbare profielen; de aanpassingen die soms nodig zijn om een internationaal profiel lokaal te laten werken. Door de lokale aanpassingen apart te beschrijven zorg je ervoor dat updates van internationale IHE-profielen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd, ook als er een lokale aanpassing is gedaan.
    Om te controleren of je alle aspecten van de use case goed in het vizier hebt (denk aan de stakeholders en welke data waar in een proces wordt uitgewisseld), is er een speciale checklist. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet.

Samenhang tussen profielen
Uiteraard streeft IHE naar zoveel mogelijk samenhang tussen de profielen. Daarom werken meerdere profielen vaak met elkaar samen binnen een framework. In dat geval verwijzen de profielen naar elkaar, bijvoorbeeld voor het op orde hebben van de logging of voor beveiligingsmaatregelen. Leveranciers kunnen in zo’n geval meerdere profielen uit het framework pakken om interoperabiliteit in te bouwen in hun software.

  1. Testing events – testen met Gazelle tooling

Een tweede belangrijk onderdeel van de IHE-methode zijn onze testing events: de Connectathons. Tijdens deze evenementen worden nieuwe profielen getest, om na te gaan of de specificaties correct zijn en niet voor onduidelijkheid zorgen bij de leveranciers. Ook kunnen leveranciers testen of hun software op de juiste manier informatie uitwisselt met andere systemen. Tijdens de Connectathons wordt de testtool Gazelle gebruikt, waar de profielen technisch in worden uitgewerkt. Leveranciers kunnen gebruikmaken van de IHE-testdata. Zo hebben ze tijdens een Connectathon dus alles bij de hand wat ze nodig hebben om te testen of hun software de data op de juiste manier uitwisselt met andere systemen.

Gazelle functioneert behalve als testtool ook als governance instrument, want je kunt er alle stappen van het werkproces mee valideren, van het synchroniseren van de systeemklokken en het controleren van de certificaten tot en met de daadwerkelijke informatieoverdracht van het ene naar het andere systeem en de logging daarvan.

Heb jij nu een uitdaging met het uitwisselen van data in het zorgecosysteem? En wil je weten hoe IHE jou daarbij kan helpen? Neem dan contact op met Robert Breas: robert.breas@ihe-nl.eu.

Deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk