VWS informatieplan 2023-2027

Minister Kuipers heeft het informatieplan 2023-2027 van VWS aan de Kamer aangeboden. Het plan geeft de strategische visie van VWS op informatievoorziening en de prioritaire doelstellingen op het gebied van digitalisering en informatisering weer voor de komende vijf jaar.

De prioritaire doelstellingen m.b.t. de Initiatieven van VWS op het gebied van digitalisering en informatievoorziening gericht op het zorgdomein zijn:
– Elektronische gegevensuitwisseling;
– Secundair gebruik van data uit het primaire zorgproces;
– Digitale toegang en regie op toestemming;
– Randvoorwaarden voor passende inzet van AI in de zorg;
– Cyber security in de zorg;
– Pandemische paraatheid.

Deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk