Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

Interoperabiliteit

Hoe kunnen we de zorg beter maken? Het is een vraagstuk dat de gemoederen bezig houdt. Van wachtlijsten, het EPD´s, de administratiedruk en de personeelstekorten – dat er iets moet veranderen staat buiten kijf. De toekomst van goede en betaalbare zorg begint bij een goede uitwisseling van digitale informatie in de sector, ook wel interoperabiliteit genoemd. Met de nadruk op ´goede zorg´, want uiteindelijk doen we het allemaal voor de patiënt. Dus zeker in de gezondheidszorg is een betrouwbare en veilige informatie-uitwisseling- en dus op basis van standaarden – letterlijk van levensbelang.