Sectra ImaXperts BV

Sectra ImaXperts BV

Categorie:

Leverancier

Plaats:

Almere

"Overheid, zorg voor meer sturing op de innovatieagenda"

Interview

Bart Thielen - Sales & Marketing Director bij Sectra Benelux

Wat is je functie bij Sectra en wat houdt dat in?

“Sectra is een leverancier van Enterprise Imaging Systemen. Hoewel mijn functietitel erg commercieel klinkt, denk ik vooral strategisch mee met ziekenhuizen over efficiënter werken, de zorg betaalbaar houden en betere resultaten behalen voor de patiënt. Dit doe ik primair door ze te ondersteunen bij de transitie naar de cloud en vraagstukken rondom de snelle ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek. We zien dat de hoeveelheid diagnostische data gigantisch snel toeneemt: radiologie, pathologie en steeds vaker ook DNA-data (genomics). Van oudsher keken radioloog en patholoog puur door hun eigen bril naar hun stukje informatie, maar hierin zie je steeds meer samenwerking. Onze oplossingen faciliteren die samenwerking ook. Je komt nu wel op het punt dat de hoeveelheid data die je tot je beschikking hebt zo groot is, dat het voor een mens haast niet meer te overzien is. Je zult hier technologieën als AI bij moeten inzetten om de juiste patronen te ontdekken. Mijn collega’s begeleiden ziekenhuizen in hun klinische en technologische keuzes en ik voer in mijn meer strategische rol ook de andere gesprekken. Over organisatiebrede veranderingen, cloudtransitie en AI, maar ook over het managen van de werkdruk en het verhogen van de effectiviteit van de MDO’s door geïntegreerde diagnostiek.”

Welk cijfer geef jij Sectra qua gegevensuitwisseling in de zorg en waarom geef je dat cijfer? Wat doen jullie al goed en wat kan beter?

“Ik geef ons een 7. Wij ondersteunen de meeste relevante technische standaarden en we werken ook graag samen met andere leveranciers om waardevolle integraties te creëren voor onze klanten. Maar wat we in met name in Nederland beter moeten doen, is ziekenhuizen laten zien dat ze niet uniek zijn. Ze kunnen in hun uitdagingen vaak gebruikmaken van standaarden en best practices. Wij kunnen met onze wereldwijde én lokale ervaring ook bijdragen aan een betere implementatie van die standaarden. Kijk bijvoorbeeld naar XDS. Als standaard is het een sterk en volledig concept. Technisch is het relatief eenvoudig te implementeren. Echter, de complexiteit zit hem in de afspraken en juridische (privacy) aspecten eromheen. De standaard is dus geen oplossing op zich. Wij hebben in het buitenland goede ervaring met XDS en kunnen die ervaringen meenemen om Nederlandse ziekenhuizen te adviseren.

Ik kom zelf bijvoorbeeld net terug uit Australië, waar ik zes jaar heb gewerkt als Managing Director voor Sectra Australië en Nieuw-Zeeland (ANZ). Ik woonde in de staat New South Wales en daar vallen alle publieke ziekenhuizen onder één organisatie, vergelijkbaar met de NHS in Groot-Brittannië. Al deze ziekenhuizen gebruiken dezelfde systemen, maar ook dezelfde werkwijzen. Dat maakt gegevensuitwisseling veel efficiënter. In het Nederlandse zorgsysteem zit veel meer complexiteit en minder sturing vanuit de overheid. Daardoor zijn ziekenhuizen in grotere mate afhankelijk van interoperabiliteit tussen de verschillende systemen. Ik vind dat wij hier als Sectra een duidelijker adviesrol naar ziekenhuizen kunnen spelen en dat we hierin ook nauwer kunnen optrekken met IHE Nederland. Dan wordt de 7 vanzelf een 9.”

Waar (en bij wie) ligt (liggen) in jouw ogen de grote uitdaging(en) op het vlak van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid?

“Ik denk dat de overheid een sterker sturende rol kan spelen. Neem bijvoorbeeld iets als een patient identifier. In Zweden, het thuisland van Sectra, is er gewoon een nummer dat overal wordt gebruikt. In Nederland is er minder sturing vanuit de overheid als het gaat om gegevensuitwisseling. Hierdoor zijn we veel sterker afhankelijk van zorgverleners en leveranciers. Zonder standaarden is het in Nederland een ‘mission impossible’ geworden om één gegevensset van een patiënt te creëren die alle zorgverleners kunnen gebruiken. Overigens maakt meer sturing vanuit de overheid wel dat je bij het ministerie ook mensen moet hebben zitten die ‘in depth’ op de hoogte zijn van zorgtechnologie en begrijpen waar de voetangels en klemmen zitten. Dit is niet iets wat je kunt overlaten aan generalisten, dit is echt specialistisch.”

Hoe kun je daar met Sectra aan bijdragen?

“Aangezien een landelijk EPD (en PACS) er niet gaat komen, kunnen wij het alleen maar zo makkelijk mogelijk maken voor ziekenhuizen om zich aan te sluiten op landelijke uitwisselingsplatformen zoals Twiin. En zoals gezegd vind ik dat wij ons als Sectra hier nadrukkelijker mee moeten bemoeien. Doordat wij internationaal werken, zien we in andere landen hoe het ook kan. We weten uit eigen ervaring welke voordelen je behaalt als je goed met andere partijen samenwerkt en daarbij gebruikmaakt van standaardprofielen, waarbij je niet alleen de technische standaard maar het hele afsprakenstelsel implementeert. Die ervaringen moeten we veel meer met onze Nederlandse klanten delen.”

Als jij minister van VWS zou zijn, wat zou je dan veranderen?

”Dan zou ik de innovatieagenda meer sturen. Er gebeurt hier aan universiteiten ongelofelijk veel en goed onderzoek, maar er vloeit te weinig innovatie door naar de dagelijkse patiëntenzorg. We staan voor een enorme verandering in de zorg. Als je wilt dat die verandering op een effectieve manier wordt doorgevoerd, moet je ook op dit dossier meer regie pakken. Je zal als overheid moeten sturen en zorgen dat we meer van elkaars kennis profiteren en sneller opschalen. We hebben als Nederland altijd vooropgelopen in de zorg, maar we verliezen die koppositie. Nu is vooroplopen geen doel op zich, maar goede (en betaalbare) patiëntenzorg bieden is dat wél. Daar kunnen we met betere informatie-uitwisseling echt nog grote slagen in maken.”

Andere deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk