Salves

Salves

Categorie:

Leverancier

Plaats:

Helvoirt

"Ik sta graag midden tussen de mensen"

Interview

Boris Corvers

Nu automatisering in ziekenhuizen en zorginstellingen toeneemt, worden er steeds meer lijntjes naar buiten gelegd. Wat vraagt om technische oplossingen, maar vooral ook om visie op samenwerking. “Mensen met elkaar verbinden is een groot deel van ons werk”, stelt Boris Corvers, directeur Testservices Zorg bij softwaretestbedrijf Salves.

In de twintig jaar dat Corvers op het snijvlak van zorg en ICT werkt, valt hem de persoonlijke betrokkenheid op, vertelt Corvers. “De zorg draait om maatschappelijke betrokkenheid. Er is relatief weinig geld, maar wel een grote wens om te verbeteren en met innovaties mee te gaan.” En dus moet dit laagdrempelig gemaakt worden, meent hij, zodat de kwaliteit verbetert. “Het is heerlijk om verder te kijken dan je neus lang is om te zorgen dat de core business, het verlenen van zorg, wordt verlicht.”

Dat verder kijken dan de neus lang is, was ook zeker nodig de afgelopen jaren. Salves is namelijk betrokken bij het ondersteunen van EPD-implementatieprojecten in ziekenhuizen als het Erasmus MC, Radboudumc, Isala en Medisch Spectrum Twente. Het bedrijf faciliteert het testen van softwaretoepassingen en volgens Corvers is het nodig om de menselijke maat scherp in de gaten te houden. “We kwamen erachter dat organisaties moeite hebben met overzicht houden op het steeds complexer wordende applicatielandschap. In de beheerfase zijn er veel nieuwe releases en updates die handmatig getest moeten worden. Dat levert een flinke werkdruk op. We zien het als onze missie om die te verlichten.”

Die werkdruk ontstaat niet alleen bij de IT-afdeling, ook bij de zorgverleners, want dat zijn de hoofdgebruikers. Terwijl zij juist hun aandacht zoveel mogelijk bij het leveren van de zorg moeten kunnen houden. “Door te automatiseren, houd je hen minder van hun werk af.” Bovendien verbeteren volgens de directeur de kwaliteit en continuïteit door handmatige ingrepen te laten vervallen of te beperken; automatisering zorgt voor standaardisering en regelmaat. “Als het handmatig moet, denken mensen op een gegeven moment ‘we geloven het wel’.” Ook in die zin is de zorg dus mensenwerk: saaie, repeterende werkzaamheden kunnen het beste zoveel mogelijk worden vermeden.
Tekenend voor de huidige tijd is volgens Corvers dat er steeds verdergaande koppelingen tussen systemen zijn. Er zijn steeds meer lijntjes naar buiten, zoals tussen ziekenhuizen en de eerste lijn, waardoor ook het automatisch testen steeds verder uitgebreid wordt. “De komende tijd staat in teken van ketenoptimalisatie.”

Zelf is hij geen tester, erkent Corvers. Zaken vanuit een hoger perspectief bekijken ligt hem beter. “Wat kan er anders en wat kan er beter? Vanuit zulke vragen hebben we vier jaar aan onze oplossing gewerkt en zijn er inmiddels zo’n drie jaar operationeel mee. Dat er nu vijftien ziekenhuizen gebruik van maken, maakt dan wel trots.”
En van hieruit dus verder. De stip op de horizon is automatiseren daar waar het waarde toevoegt en tot complete applicaties komen door de zorgketen heen. Hiervoor kan bestaande kennis slim gebruikt worden, stelt Corvers. Zo blijkt er overlap te zitten in testen voor EPD’s en labsystemen. “De orders gaan heen en weer. Als we de losse elementen daar ‘aan elkaar knopen’, kan het vloeiender verlopen. Bijvoorbeeld door tools te ontwikkelen die beide kunnen gebruiken.”

Gevraagd naar wat zijn werk makkelijker zou maken, noemt Corvers meer eenduidigheid. Zoals werken met de standaarden die gehanteerd worden door VZVZ. “Als die voor iedereen gelden, is dat bijzonder prettig. We proberen dan ook ons steentje bij te dragen aan het ontwikkelen van standaarden. Bijvoorbeeld voor testscripts. Want zo lang iedereen maatwerk hanteert, moet je dat ook allemaal bijhouden.”

Een belangrijke misvatting omtrent testen wil hij graag wegnemen. Het gaat niet sec om testen, ook om alle betrokken afdelingen, programma’s en managers met elkaar te verbinden. “De implementatie van een EPD raakt vele delen van een organisatie. Zorgen dat de juiste mensen elkaar weten te vinden en knelpunten inzichtelijk maken, zijn een groot deel van het werk.”

Mede doordat er steeds meer samengewerkt wordt in de keten, is er op veel plekken een groeiende behoefte aan sterk en modern leiderschap. Corvers benadrukt het belang om niet boven een groep te staan, maar er middenin. “Ik vind het cruciaal om goed te luisteren, want door dat te doen kun je vraag en aanbod beter bij elkaar brengen. Alleen als je goed weet waar je klant naartoe wilt, en dat verschilt per organisatie, kun je hem helpen daar naartoe te bewegen.”

Andersom bezien, is het ook belangrijk om zijn eigen collega’s mee te nemen in de klantwensen, vervolgt de directeur. Waar bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken voorheen als losse eilandjes werken, worden die steeds meer op elkaar aangesloten, waardoor het nodig is om overzicht te kunnen behouden op ontwikkelingen in de markt. “Veel vraagstukken gaan over integratie en standaardisatie van berichtenverkeer. Dat zijn veelal technische aangelegenheden, maar als we die realiseren ontstaat er ruimte voor de mens en zijn of haar functionele wensen. Daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.”

Andere deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk