PinkRoccade

PinkRoccade

Categorie:

Leverancier

Plaats:

Apeldoorn

"We willen het leven van de zorgverlener vergemakkelijken"

Interview

Renate sSteenvoorden

“We willen het leven van de zorgverlener vergemakkelijken”

De initiatieven vanuit de overheid om gegevensoverdracht in de gezondheidszorg te realiseren, volgen snel op elkaar, vindt Renate Steenvoorden van PinkRoccade Ziekenhuizen. Iedere stakeholder moet in dit proces overtuigd blijven van de toegevoegde waarde van innovaties en de snelheid van het proces is daarin niet helpend. Maar er ligt ook een taak bij de ziekenhuizen, vindt ze. 

Ruim twee jaar geleden begon Renate Steenvoorden bij PinkRoccade Ziekenhuizen als manager van de business unit, waaronder alle EPD- en Connected Care-dienstverleningsactiviteiten vallen. Al sinds haar studie Change Management houdt ze zich bezig met het veranderen en organiseren van organisaties. Eerst als consultant, daarna intern bij het Flevoziekenhuis om vervolgens weer terug te keren naar de consultancy, maar dan als manager. Bij PinkRoccade Ziekenhuizen dus. Haar affiniteit, zo weet ze nu, ligt bij de cure-sector. 

Wat ze belangrijk vond, toen ze bij PinkRoccade Ziekenhuizen begon, was met het hele team bepalen wat hun bestaansreden zou moeten zijn en daar een passende missie voor opstellen. “Waar komen wij ons bed voor uit? Waarvoor willen wij ons 200 procent inzetten? Dat zijn de vragen die je als team maar ook als individu in een team helder wilt hebben.” Het resulteerde in nieuwe kernwaarden en een nieuwe missie. “De vooruitstrevende missie is ‘Samen zorgen voor de beste gezondheid voor iedereen’. Daarmee doelen we op zowel patiënten als zorgverleners. De gezondheid van de patiënt staat centraal, maar ook willen we het werk van de zorgverlener zo gemakkelijk mogelijk maken.” 

Veel stakeholdermanagement
Het werk bij het consultancybedrijf bestaat voor een belangrijk deel uit stakeholdermanagement. Regionale samenwerkingsverbanden en ziekenhuizen schakelen hen in voor vaak complexe verandertrajecten waarbij een grote rol is weggelegd voor IT. Als projectleider leiden ze een project in goede banen. Steenvoorden: “Actueel is de situatie rondom het organiseren van de acute zorg. Complex omdat er verschillende organisaties en mensen bij betrokken zijn. De ambulancediensten en de spoedeisende hulp maar ook de huisartsenposten. Er is een technische afhankelijkheid van de systemen waarmee men moet werken en er is een menselijke afhankelijkheid. Zonder de menselijke inspanningen komt het niet van de grond.”

Het meedenken met de zorgverleners en hun werk gemakkelijker maken, dat is een van de belangrijkste werkzaamheden dat het team van Steenvoorden doet. Bij veel IT-organisaties domineren de mannen, maar bij PinkRoccade Ziekenhuizen vormen de vrouwen een zeker zo groot aandeel. Het zou kunnen dat ze hier zelf een rol in speelt. “Bij de Meet & Greet, een kennismakingsdag om nieuwe mensen te werven, geef ik vaak als eerste een presentatie. Ik ben dus de eerste die ze zien. Ik geef in die zin wellicht mee dat het net zo logisch is om hier als vrouw te werken dan als man.”

Maar, relativeert ze: “Er waren ook al veel vrouwen in dienst, toen ik kwam.” Ze zijn ook niet georganiseerd als een ‘echt’ IT-bedrijf, geeft ze als nóg een mogelijke reden. “We zijn een platte organisatie met korte lijnen. Dat spreekt de huidige generatie young professionals aan.” En maakt het voor het werk uit? Ze vindt dat een mannelijke collega evengoed zijn werk doet als een vrouwelijke collega.

Vanuit haar rol kan Steenvoorden goed reflecteren op alles wat er in de zorg op het vlak van gegevensuitwisseling gebeurt. Ze vindt dat er veel goede initiatieven zijn vanuit het ministerie. Maar, zegt ze ook: “De initiatieven komen heel snel na elkaar. Ziekenhuizen kunnen daardoor het overzicht kwijtraken. Hoe verhouden al die initiatieven zich tot elkaar? Iedere stakeholder moet in dit proces worden meegenomen en daar zien we het nog wel eens stuklopen. Mensen moeten overtuigd blijven van de toegevoegde waarde van de initiatieven, van de noodzaak ervan.”

Overheid mag sturender optreden
Ze vindt dat de overheid hierin sturender mag optreden. Zowel in het opleggen van reële deadlines en die ook handhaven, aan de ene kant, als temporiserend aan de andere kant: het moet niet allemaal te snel achter elkaar hoeven, vindt ze. Mensen raken steeds meer gewend aan het patiëntenportaal. Maar het is goed en wel in gebruik of er volgt alweer een nieuwe subsidie waarvan ziekenhuizen natuurlijk graag gebruik maken, want de financiële impuls is zeer welkom. Daardoor lopen er te veel trajecten tegelijkertijd of vlak achter elkaar. 

Er ligt echter ook een taak bij het management van de ziekenhuizen, zegt ze. “Ziekenhuizen kunnen het vaak wel technisch organiseren, maar de zorgverleners moeten op de juiste manier betrokken worden. Het doel is uiteindelijk om het functioneel uit te rollen. We zien soms gebeuren dat de gebruikers niet goed worden meegenomen en hierdoor het nut en de noodzaak niet altijd inzien. Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen functionele eisen komen. Die functionele eisen heb je nodig om optimaal van de implementatie gebruik te maken. Het management kan die betrokkenheid vanuit de functionele kant stimuleren.”

Het is voor iedereen een verandertraject, een cultuurverandering. Voor de patiënt die van techniek gebruik moet gaan maken en voor de zorgverleners die bijvoorbeeld moeten leren omgaan met data. Ook voor het management, dat de zorgverleners erbij moet betrekken en dat in een continu proces. Het management kan het niet afdwingen. 

Je moet dus echt investeren in al je stakeholders. Ook in de contacten met leveranciers, van de EPD- tot PGO-leverancier. De afhankelijkheid van hen is groot. Leveranciers bepalen veelal wanneer de livegang van een nieuwe versie of functionaliteit plaatsvindt en als dat lang duurt of steeds wordt uitgesteld, dan moet je als management al die tijd je zorgverleners enthousiast zien te houden. 

Het is regelmatig een uitdaging om zorgverleners, artsen bijvoorbeeld, enthousiast te maken voor innovaties, vertelt ze. “Zorgverleners zijn vaak zo ongelooflijk druk, dan komt een dergelijke implementatie er nog eens bovenop. En je moet er vervolgens ook nog mee leren werken.” Relativerend: “Er zijn gelukkig genoeg voorbeelden van artsen die zien dat innovaties goed zijn voor de patiënt.”

Andere deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk