MUMC+

MUMC+

Categorie:

User

Plaats:

Maastricht

"Kijk ook eens naar andere standaarden dan HL7 FHIR"

Interview

Igor Schoonbrood - Lead architect MUMC

Wat is je functie bij MUMC en wat houdt dat in?

“Als lead architect stuur ik een team van acht architecten aan, die ervoor zorgen dat de informatievoorziening binnen ons ziekenhuis en de informatie-uitwisseling met partners in het (zorg)ecosysteem op orde zijn. Als klinisch informaticus heeft interoperabiliteit altijd al mijn passie gehad, en in deze rol is dat ook mijn voornaamste aandachtspunt. Om die reden word ik ook door het ministerie van VWS ingehuurd. Het is mijn taak om de mensen bij VWS scherp te houden op de impact van beslissingen op zorginstellingen. Er zijn ontzettend veel subsidiepotten voor informatievoorzieningstrajecten, waar zorgorganisaties maar al te graag aan willen meedoen. Maar als met iedere subsidie een aparte infrastructuur wordt gebouwd, dan wordt data-uitwisseling wel heel erg kostbaar.

Ik zie dat er bij het ministerie mensen met ontzettend veel passie werken, maar er is niet altijd genoeg diepgaande kennis over het gebruik van standaarden of die is versnipperd. En er is niet altijd genoeg onderlinge afstemming. Daar probeer ik verandering in te brengen.”

Welk cijfer geef jij het Maastricht UMC qua gegevensuitwisseling in de zorg en waarom geef je dat cijfer?

“Ik geef onszelf een 7,5. We lopen voorop in het interoperabiliteit gedachtegoed. Omdat we nu EPIC aan het implementeren zijn, gaat het alleen wat langzamer dan we willen. Onze visie sluit aan bij die van het ministerie: op langere termijn is het niet de data-uitwisseling die centraal moet staan, maar databeschikbaarheid. Wij gaan als een van de eersten openEHR voor dataopslag gebruiken. Daar bovenop hebben we een uitwisselingslaag waarin XDS en FHIR volledig zijn geïntegreerd. Dat heeft nog haast niemand.

Veel ziekenhuizen willen de dataopslag met HL7 FHIR doen, maar dat is in mijn ogen daar niet de juiste standaard voor. FHIR is een standaard voor data-uitwisseling; openEHR voor dataopslag. Het is jammer dat sommige partijen niet zien dat openEHR en FHIR complementair aan elkaar zijn. Ik kom, ook bij VWS en bijvoorbeeld Nictiz, nog te vaak het adagium tegen: we doen alles met FHIR, alsof het een keus is tussen FHIR en openEHR. Terwijl: het is niet of-of, het is en-en.”

Wat doen we al goed en wat kan beter?

“Het is goed dat we tien jaar geleden zijn begonnen met de ZorgInformatieBouwstenen (ZIBs). Daarvan zijn er inmiddels zo’n 200 ontwikkeld. Wat beter kan en moet is de snelheid waarmee we nieuwe ZIB’s ontwikkelen. Dat gaat gewoon veel te traag. We moeten met name de governance beter organiseren.

Zet zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen samen in de lead om te bepalen wat er allemaal in een ZIB moet zitten en regel gewoon dat er dan een klap op komt. Nu is het vaak zo dat ieder ziekenhuis individueel kijkt wat er in een nieuwe ZIB moet komen. Ze vinden allemaal net wat anders. Voordat er dan overeenstemming is bereikt, zijn we maanden verder. Dat is een ontzettend taai en tijdrovend proces. En als we dan op een gegeven moment vinden dat een ZIB moet worden veranderd, begint alles weer van voren af aan. Hier moeten veel betere afspraken over komen: zo gaan we te werk bij het ontwikkelen van een ZIB, zo organiseren we het change management. Daarbij zullen we ook veel beter moeten kijken welke internationale standaarden er al zijn waar we bij kunnen aansluiten. We hoeven in Nederland het wiel niet altijd uit te vinden.”

Waar (en bij wie) ligt (liggen) in jouw ogen de grote uitdaging(en) op dit vlak?

“De grootste uitdaging ligt in het modelleren van informatie en die rol ligt primair bij Nictiz. Zij moeten promoten dat er meer standaarden zijn dan enkel en alleen FHIR en dat standaarden complementair aan elkaar zijn. Niet de standaard is leidend, maar de use case bepaalt welke standaard je gebruikt. We kunnen grote winst behalen als IHE Nederland een grotere rol krijgt in deze discussie. Want er wordt wereldwijd zo ontzettend veel gedaan op het gebied van architectuur en standaarden, maar dat is in Nederland amper bekend. Daar ligt mijn grote frustratie en dat is ook de reden waarom ik actief bijdraag aan IHE. We moeten dit gewoon beter voor het voetlicht krijgen.”

Hoe kunnen wij daar als IHE Nederland aan bijdragen?

“We moeten meer optrekken met Nictiz op dit terrein, want in tegenstelling tot IHE hebben zij wel een groot communicatiebudget. Zij hebben meer slagkracht om bekendheid te vragen voor dit onderwerp. Waarom is er bij Nictiz wel een HL7 en FHIR product owner en geen IHE product owner, om maar eens wat te noemen. Ik vind dat een instituut dat is opgericht om kennis te delen over informatie-uitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg veel meer aandacht zou moeten besteden aan internationale ontwikkelingen op dit gebied. Het is inefficiënt dat we in Nederland een wiel aan het uitvinden zijn dat al jaren succesvol in andere landen wordt toegepast. En het is risicovol omdat we door een soms foutieve toepassing van HL7 FHIR een eigen dialect creëren. Het is mooi dat Rowwen Hèze in het Limburgs zingt en zo een bijdrage levert om ons Limburgse dialect in stand te houden. Maar in de zorg moeten we toch echt toe naar een internationale taal.”

Andere deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk