ICT Netherlands

ICT Netherlands

Categorie:

Leverancier

Plaats:

Rotterdam

"Compliancy en security worden de komende jaren nóg belangrijker"

Interview

Jorg Wissink

Als leverancier van oplossingen voor industriële technologie heeft ICT Netherlands (onderdeel van ICT Group) een breed aandachtsveld. De experts die er werken ontwikkelen en onderhouden soft- en firmware voor verschillende markten: van automotive tot logistiek en van de machinebouw tot de zorg. “We leveren veel maatwerk. Soms zitten we dicht op de hardware, dan weer op cloud-gebaseerde oplossingen als dashboarding”, schetst senior business consultant Jorg Wissink.

Hij ziet in de markt onder andere behoefte aan ondersteuning bij het integreren van apparaten en informatiesystemen en bij compliance-vraagstukken. “De eisen die aan medische devices en software worden gesteld, zijn steeds strikter.”

Projecten vormgeven

Wissink rolde het vak in vanuit een studie Informatica en kwam via ICT Netherlands onder andere bij Philips Healthcare en Nucletron terecht. “Ik richt me al jaren op medische softwaretoepassingen, met kennis van development, testen en projectmanagement”, vat hij samen. “Het is prettig om aan de voorkant te zitten en samen met klanten nieuwe projecten vorm te geven.”

Vanuit die benadering ontwikkelt en onderhoudt ICT Netherlands bijvoorbeeld de firmware van een klant die orgaanperfusiesystemen maakt – kort gesteld apparatuur die organen goed houden terwijl ze onderweg zijn naar de patiënt. Een andere klant richt zich dan weer op medische toepassingen op het vlak van endoscopie. Waarvoor ICT Netherlands een communicatiemodule ontwikkelde die het mogelijk maakt om patiëntgegevens toe te voegen aan beelden en deze eenvoudig te kunnen ophalen, opslaan en meer.

Standaarden

Waarom Wissink graag voor de zorgsector werkt? “Ik heb veel familie die in de zorg werkte en merkte dat ik met mijn technische achtergrond echt iets bij kan dragen. De uitdaging zit hem in het bij elkaar brengen van de verschillende aspecten; van wet- en regelgeving, beveiliging tot interoperabiliteit.” Wat dat laatste betreft, kan er volgens Wissink nog meer van bestaande standaarden gebruikgemaakt worden. En zou open source meer aandacht mogen krijgen. “Je hoeft niet zelf alles van de grond af te maken.”

Verder sprekend over kansen en behoeften in de markt, wijst Wissink op start- en scale-ups die van een prototype naar een marktwaardig product willen en dit verder willen schalen. “Daar krijg je te maken met compliance en wet- en regelgeving waar veel bedrijven advies over kunnen gebruiken. Maar ook wat architectuur betreft en hoe je zaken in je technische dossier vastlegt.”

Diep in gesprek

Belangrijk te beseffen is volgens de business consultant dat je niet alles meer alleen kunt in het snel veranderende IT-landschap. Er zijn langdurige samenwerkingen nodig om vooruit te komen. “Als je dieper met elkaar in gesprek gaat, wordt de toegevoegde waarde van een partnership vaak wel duidelijk.”

Één van de zaken die op de zorgsector afkomt, is dat steeds meer apparaten connected worden, waardoor er meer datapunten ontstaan die weer geaggregeerd en geanalyseerd dienen te worden. Met daaraan gerelateerd ook het groeiende belang van cyber security. “Beveiligen wordt alleen maar belangrijker de komende jaren. Niet alleen voor de netwerken, maar ook op apparaatniveau. De organen die in transit zijn, worden bijvoorbeeld extra beveiligd, zodat alleen de eigenaar de firmware aan kan passen. Wetgevers letten steeds sterker op dat soort zaken.”

Concrete bijdrage

Ook ziet Wissink een groeiend belang van digitalisering, centralisatie en grote uitwisselbaarheid. Bijvoorbeeld voor pathologische labs. Doordat rapporten digitaal worden opgeslagen, kan een patholoog direct de historie oproepen van hetgeen hij bekijkt. “Dat voegt echt wat toe, doordat het de zorgverlener ondersteunt. Tegelijkertijd is het een schat voor wetenschappelijk onderzoek: wetenschappers kunnen er data uit onttrekken.” Indien deze basis op orde is, kan het proces daarna versneld worden dankzij het gebruik van kunstmatige intelligentie. Wissink noemt het voorbeeld van het automatisch ontwikkelen van heat maps om tumorweefsels inzichtelijk maken. “Ook dat draagt concreet bij aan betere zorg.”

Een uitdaging blijft echter het zorgen voor integratiemogelijkheden. “Grote partijen willen veelal hun eigen oplossing onder de aandacht brengen. Daarom moeten we vroegtijdig de discussie aangaan over standaardisatie. Laten we bijvoorbeeld een open architectuur bedenken voor de toepassing van die algoritmes.”

PGO’s

Een vergelijkbare uitdaging is er bij persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), met het verschil dat er daar juist een flinke versnippering aan de gang is. “Als burger word ik enthousiast van PGO’s, want je krijgt meer regie, maar doordat er al zoveel verschillende PGO’s ontwikkeld of in oprichting zijn voor allerlei deelgebieden wordt het een lappendeken. Het wordt te veel overgelaten aan de markt.” Er is volgens Wissink goed beleid en sturing nodig om te zorgen dat alles in één omgeving uit gaat komen. Wel met domeinspecifieke deeluitwerkingen door leveranciers. “Op alle fronten moeten we het samen oplossen.”

Andere deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk