Healfie

Healfie

Categorie:

Platform

Plaats:

Utrecht

" Start met de cliënt en denk dan terug"

Interview

Michel van de Beek

Zorginnovatie vraagt om nieuwe wegen aanleggen die om de status quo heen leiden in plaats van schoppen tegen de gevestigde orde, stelt Michel van de Beek, oprichter van communicatieplatform Healfie. “Het duurt vaak minimaal tien jaar voordat mensen massaal meegaan. Daar moet je niet voor weglopen.”

Nadat het idee voor Healfie jaren heeft gerijpt, is gegroeid en van vorm is veranderd is Van de Beek er nu zo’n twee jaar mee aan de slag in de huidige vorm: een platform voor zorgprofessionals die cliënten willen helpen zichzelf te helpen niet ziek te worden. “We faciliteren communicatie tussen de cliënt, zijn zorgprofessionals en zijn naasten. Heel makkelijk. Het lijkt op een veilige WhatsApp en dan met alle gegevens van de cliënt erin.” Het begint bij de cliënt, benadrukt hij. Zij kunnen zorgverleners toegang geven om te werken in en met hun gegevens. “Dan vallen bekende obstakels weg, zoals beperkingen vanuit wetgeving.”

Als we blijven denken, handelen en beslissen zoals we het nu doen, dan maken we het allemaal veel te complex, stelt Van de Beek. “Ik spreek mensen die soms wel twaalf jaar vastzitten in het systeem. Ze worden door instanties als te complex bestempeld. Instanties wisselen wel van alles uit over die patiënt. Maar zien de unieke persoon met diens eigen situatie, context, problemen maar vooral ook mogelijkheden niet. Ze gaan aan de gang met de ziekte, de symptomen maar niet met de patiënt. Daardoor is het vaak: ziekte behandeld, maar patiënt niet geholpen.” De oplossing ligt er volgens hem in om niet met de gegevens te beginnen, maar met de mens. “In de apotheek die ik heb gehad, werd duidelijk dat als je de persoon helpt zijn/ haar probleem zelf op te lossen, mensen veel meer zelf kunnen.”

Praten over zijn persoonlijke motivatie voert hem terug naar zijn tijd als farmaceut in opleiding. “Bij mijn oma’s sterfbed zag ik dat er veel zaken misgingen doordat de huisarts niet goed luisterde. Dat hij alleen handelde vanuit wat voor hem betekenis had. Hoe kan dat nu? Mensen zitten veel op hun eigen eilandje en zien zo slechts een klein deel. Ze hebben ieder vaak slechts een klein stukje van de hulp die dezelfde patiënt zo nodig heeft in handen. Eigen expertise en richtlijnen staan centraal, terwijl het samen helpen van de patiënt centraal zou moeten staan.”

De samenwerking die rondom cliënten ontbrak, ervaarde hij wel in een andere context, toen hij in de evenementensector werkte. “Daar zoek je alle mensen die je nodig hebt voor een event bij elkaar en ga je daarna weer uit elkaar. Echt een netwerkorganisatie. Antifragiel en dat maakt je heel bestendig. Zo zou je het rondom een cliënt ook moeten organiseren, maar dat gaat niet met de huidige structuren. De sector zit vast in theorie en technologie; er ontbreekt visie.”

Een gevaar is om cynisch te worden en alleen maar tegen het bestaande aan te schoppen. Maar het is nu eenmaal zoals het is, dus dan is het beter om een weg eromheen te leggen, luidt Van de Beeks visie. Dat is door de huidige stand van zaken in de zorg ook steeds eenvoudiger uit te leggen, meent hij. Er is behoefte aan ondernemend gedrag: ruimte vinden voor nieuwe dingen en deze op zo’n manier in de wereld zetten dat ze de zorg duurzaam helpen evolueren. “Als je een transformatief idee hebt, dan duurt het minimaal tien jaar voordat het zo is gegroeid dat mensen het ook zien, meegaan en het echt omarmen. Daar moet je niet voor weglopen.”

Van de Beek is in de zorg begonnen omdat hij die wilde innoveren en belandde in de farmacie. “Dat is misschien wel de meest behoudende beroepsgroep. Twaalf jaar geleden zette ik een nieuw apotheekconcept in de markt door de achterkant te digitaliseren en robotiseren. Zo deed ik het werk van zo’n vijf man alleen en had ik tegelijkertijd meer tijd voor de patiënt en andere zorgverleners. Hetgeen uiteindelijk resulteerde in betere zorg. Bijvoorbeeld te zien aan een 25 procent hogere score qua therapietrouw dan het landelijke gemiddelde. Dat levert enorme winst op. Je zou denken: dat moet omarmd worden.”

De praktijk wees echter anders uit. “Loop je in de zorg één stap voor, dan ben je een visionair. Loop je er twaalf voor, dan ben je een gevaar dat neergehaald moet worden. Zo ondervond ik veel tegenwerking in de branche. Mede door deze les werken we nu met Healfie op een manier die niet ingaat tegen het bestaande systeem, maar er buiten start. En daar waar het past er juist mee samenwerkt.”

Aan ideeën is er geen gebrek, zo blijkt. Met Healfie faciliteert Van de Beek namelijk zorgverleners die werken aan concepten zoals MinderPillen, Burn Out de Baas, Thuis-dokter, Future Fit en Synergy for All. Wat volgens hem laat zien dat er bij veel zorgprofessionals zeker een wil is om te veranderen. Daarvoor zijn nieuwe verbanden nodig die – zoals Van de Beek meermaals aanstipt – dicht om de patiënt moeten liggen. “In de gesprekken die we voeren merken we dat mensen graag met hun kennis en ervaring meer toegevoegde waarde willen leveren. Patiënten willen helpen gezond te zijn en ziekte te voorkomen, maar vaak nog niet weten hoe. Daar helpen we bij.”

Interactie tussen betrokken stakeholders met een open, groeigerichte mindset levert volgens Van de Beek nieuwe inzichten en dito nieuwe mogelijkheden op. Door samen te werken en nieuwe arrangementen van coaching, ontwikkeling en begeleiding te ontwikkelen, kun je cliënten beter helpen zelf hun uitdadingen de baas te worden, meent hij. En hen te helpen zichzelf gezond te houden, ook buiten het zorgsysteem. “Dat is eigenlijk heel simpel: start met de cliënt en denk dan terug.”

Andere deelnemers

AB ProRec Med vzw

Categorie:

User

Locatie:

B101 Dilbeek B-1700

Antonius Ziekenhuis

Categorie:

User

Locatie:

Nieuwegein

Agfa Healthcare

Categorie:

Leverancier

Locatie:

Rijswijk