Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

ChipSoft

Welke diensten/ activiteiten biedt uw organisatie?

Met HiX voorzien wij zorgorganisaties van één geïntegreerd EPD (elektronisch patiëntendossier). Of het nu gaat om één locatie of een netwerk van verschillende typen zorginstellingen, HiX ondersteunt iedere zorgprofessional bij het leveren van de best mogelijke zorg.

Onze oplossingen voor gegevensuitwisseling
Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Ook de overheid stuurt hier op aan onder het motto ‘Zorg dichtbij waar het kan en verder weg waar nodig’. In toenemende mate gaan zorgaanbieders verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand bieden. Wij spelen in op deze ontwikkeling met onze oplossingen voor gegevensuitwisseling: Zorgplatform, Transmuraal portaal en Transmurale naslag.

Zorgplatform is een veilige service, die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Zorgplatform bundelt de benodigde communicatievormen en biedt integratie met bestaande zorgsystemen: het maakt elektronische gegevensuitwisseling mogelijk.

Bovendien kan iedere zorginstelling met zijn eigen systeem op het platform aansluiten; het maakt niet uit welk EPD er wordt gebruikt. De zorgverlener kan rechtstreeks in het eigen elektronisch patiëntendossier gebruikmaken van de functionaliteiten die Zorgplatform biedt.

Bekijk deze video om een indruk te krijgen van Zorgplatform.

Via het Transmuraal portaal kunnen artsen op gebruiksvriendelijke en veilige wijze het gehele zorgverlenersportaal inzien van een ander ziekenhuis, inclusief de PACS-beelden. Dit doen zij vanuit hun eigen vertrouwde HiX-omgeving.

Met Transmurale naslag kunt u binnen de naslag van uw eigen dossier gegevens raadplegen uit andere zorginstellingen die HiX gebruiken. De arts ziet direct bovenin zijn scherm bij welke externe zorginstellingen informatie van hun patiënt beschikbaar is. Door het selecteren van deze zorginstelling wordt de betreffende data direct en volledig geïntegreerd binnen de eigen naslag getoond, zonder dat de arts een uitstap hoeft te maken naar andere applicaties. De gegevens uit het bevraagde ziekenhuis worden chronologisch getoond tussen de gegevens die de arts zelf al in zijn dossier beschikbaar heeft. Doordat de naslag een digitale verzameling van gegevens bevat, heeft de arts een compleet beeld van de patiënt.

HiX Mobile
Met de app HiX Mobile hebben zorgprofessionals alle informatie over hun patiënten altijd bij zich: op het OK-complex, tijdens hun visiteronde, maar óók aan de lunchtafel in de kantine. ‘Wat was ook alweer de diagnose?’ of ‘Zijn de laatste labresultaten van mijn patiënt al binnen?’. Op iedere vraag geeft HiX Mobile direct antwoord plús de gewenste vervolgacties.

HiX Mobile is daar waar zorg nodig is. Zo ondersteunt de verpleegkundigen app de werkprocessen op de verpleegafdeling, biedt de specialisten app voordelen voor de specialist, zowel binnen als buiten de muren van de zorginstelling en raadpleegt de thuiszorgmedewerker de app op weg naar een cliënt thuis.

Welke profielen ondersteunt/ gebruikt u en/ of welke wilt u gaan ondersteunen/ gebruiken?

Voor het voorzien van gegevensuitwisseling maken we gebruik van alle onderstaande IHE-profielen, waarvan de dikgedrukte profielen al gegarandeerd volledig en conform de standaard. Implementatie van de andere profielen is momenteel in ontwikkeling.

–          Audit Trail and Node Authentication (ATNA, voor security en auditing)

–          Advanced Patient Privacy Consents (APPC, voor toestemming van de patiënt voor uitwisseling)

–          Consistent Time (CT, voor auditing)

–          Cross-Enterprise User Assertion (XUA, voor authenticatie)

–          Internet User Authorization (IUA, voor authenticatie)

–          Cross-Community Access (XCA)

–          Cross-Community Patient Discovery (XCPD)

–          Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

–          Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b)

–          Cross-Enterprise Document Workflow (XDW)

–          Document Metadata Subscription (DSUB)

Welke problemen heeft u opgelost of wilt u oplossen door inzet van IHE-profielen?

De IHE-profielen hebben ervoor gezorgd dat er conform bepaalde standaarden gecommuniceerd wordt tussen de systemen van verschillende zorgaanbieders. Zorgplatform maakt samenwerking mogelijk die verder reikt dan alleen het uitwisselen van gegevens. Het gaat dan om zaken als registratie van patiënttoestemming, het afstemmen van transmurale werkstromen, notificatie bij belangrijke ontwikkelingen en conversatie tussen zorgverleners. Daarvoor is samenwerking nodig tussen zorginstellingen, eHealth-oplossingen en PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Het platform faciliteert deze samenwerking.

Bekijk deze schematische weergave om een beeld te krijgen bij de mogelijkheden die Zorgplatform faciliteert.

Zorgplatform biedt iedere zorginstelling de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met andere zorginstellingen, ehealth-toepassingen en patiënten.  Zorgplatform maakt het mogelijk om medische gegevens met iedere andere zorginstelling uit te wisselen, zo bewijst de aansluiting van het EPD van EPIC op het platform: lees meer over deze unieke samenwerking.

Het platform maakt het bovendien mogelijk om niet alleen met EPD’s voor ziekenhuizen aan te sluiten, maar óók met informatiesystemen van andere type zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen en thuiszorgcentra. Zorgplatform maakt het mogelijk om te voorzien in de digitale overdracht van verpleegkundige gegevens tussen deze centra.

Een voorbeeld van een integratie van een eHealth-toepassing op Zorgplatform is de aansluiting van Luscii: een applicatie voor thuismonitoring van patiënten.

Een van de voordelen van Zorgplatform is dat het optimaal inspeelt op de VIPP-subsidieprogramma’s. Deze zijn door de overheid in het leven geroepen om zorginstellingen te motiveren om medische gegevens aan de patiënt beschikbaar te stellen via PGO’s. Als gecertificeerd DVZA levert Zorgplatform de dienst om de gegevens veilig online uit te wisselen tussen zorginstellingen met HiX en alle MedMij-gecertificeerde PGO’s. Zo krijgen patiënten meer inzicht in – en grip op – hun eigen zorg.

Bij het verwijzen van patiënten is het handig om ook de patiëntgegevens, zoals kerninformatie, beelden en verslagen, gestructureerd te kunnen uitwisselen. Dit is mogelijk op basis van de IHE-XDS ondersteuning binnen het EPD. Hiermee kunnen zorginstellingen de gestandaardiseerde medische gegevens aanbieden aan een centrale, beveiligde XDS-database, waar hun zorgpartners de gegevens uit overnemen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle denkbare privacyaspecten.

Ervaringsverhaal

Dat Zorgplatform het gemakkelijk maakt om uitwisseling tussen zorginstellingen tot stand te brengen, bewijzen de regio Zuid-Holland en Zeeland. De grootste (academische) ziekenhuizen van Nederland hebben daar een samenwerkingsverband opgezet met diverse andere zorginstellingen, om de zorg in de regio te optimaliseren.

Mark Janssen, voormalig lid raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland en voorzitter van de regionale ICT adviesraad: “Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker, omdat patiënten vaak bij meerdere zorgaanbieders zorg afnemen. Met dit initiatief kunnen aangesloten zorgorganisaties patiëntgegevens gemakkelijk met elkaar uitwisselen via één goed beveiligd systeem, dat integratie biedt met bestaande zorgsystemen.”

David Voetelink, voormalig vice-voorzitter raad van bestuur Erasmus MC: “Het uitwisselen van gegevens van patiënten tussen zorgverleners maakt de zorg voor patiënten beter, goedkoper en sneller. Zo werken we in de Rotterdamse regio aan verbetering van de zorg.”

Lees meer over de inzet van Zorgplatform in de regio Zuid-Holland en Zeeland.

Contactinformatie

website: www.chipsoft.nl
e-mail: communicatie@chipsoft.nl
contact: 020 493 90 00