Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

Amphia Ziekenhuis

Samen gezonder

Samen gezonder, dat is waar 270 medisch specialisten, 4300 medewerkers en 340 vrijwilligers zich in Amphia elke dag hard voor maken. Wij willen patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Zodat zij zo snel als mogelijk en verantwoord is weer in hun eigen omgeving verder kunnen herstellen. Natuurlijk houden wij daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, behoeften en omstandigheden.

Welke profielen ondersteunt/ gebruikt u en/ of welke wilt u gaan ondersteunen/ gebruiken?

(puntsgewijs)

Welke problemen heeft u opgelost of wilt u oplossen door inzet van IHE-profielen?

(verwijs hier naar integration statements op uw website)

(puntsgewijs)

Ervaringsverhaal

(eventueel een link naar een ervaringsverhaal)

Contactinformatie:

https://www.amphia.nl/
e-mail:
contact: