Wim de Koning, CEO bij Bastion365,  is vice- leveranciersvertegenwoordiger. Naast Vincent van den Berg als Vendor Co-chair is Wim de Koning ondersteunend. Samen is het hun taak om de belangen van ICT-leveranciers in de zorg zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in stuurgroepvergaderingen en activiteiten van IHE Nederland.