Vincent van den Berg is in dienst bij ChipSoft. In het dagelijks leven is hij innovatieconsultant bij IHE vervult hij de rol van leveranciersvoorzitter. Vincent wordt ondersteund in zijn rol door Wim de Koning.