Introductie interoperabiliteit IHE, HL7, DICOM, FHIR en SNOMED CT

Introductie interoperabiliteit IHE, HL7, DICOM, FHIR en SNOMED CT

13

maart

Wat zijn de essenties van de standaarden HL7, FHIR, SNOMED CT, DICOM en de IHE-profielen? Hoe kunnen deze worden ingezet om zorgprocessen te ondersteunen? Deze eendaagse cursus biedt een overzicht van de meest gebruikte standaarden en profielen voor het uitwisselen van gegevens in de zorgsector.

13

maart