Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

Persbericht NEN – Samenwerken aan de bouwstenen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Persbericht NEN – Samenwerken aan de bouwstenen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

door | feb 15, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

 

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. In opdracht van het ministerie van VWS stelt NEN, samen met het zorgveld, normen en certificatieschema’s op voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Het wetsvoorstel voor Wegiz ligt bij de Raad van State en er wordt hard gewerkt aan de actualisering van de Meerjarenagenda. In het kader van deze wet gaat het zorgveld, in samenwerking met NEN, normen en certificatieschema’s opstellen voor elektronische gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners en bestaande normen actualiseren. De ‘taal’ en de informatie die wordt uitgewisseld, moeten worden gestandaardiseerd. Door elektronische uitwisseling gaat de informatieoverdracht sneller, veiliger en worden minder fouten gemaakt. Papieren dossiers, fax en cd-roms zijn niet meer nodig.

Normen

Er komt een generieke set normen met algemene eisen. Daarnaast worden specifieke normen ontwikkeld die van toepassing zijn op specifieke gegevensuitwisselingen. De eerste normen die prioriteit krijgen, zijn:

  • digitaal receptenverkeer;
  • uitwisseling van beelden;
  • uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen medisch-specialistische zorginstellingen;
  • verpleegkundige overdracht van ziekenhuizen naar verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT).

Webinars

Om het zorgveld goed te informeren, organiseren NEN en het ministerie van VWS het webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ op 30 maart 2021, 13.00 – 14.30 uur. Experts geven inzicht in het beoogde doel, het wettelijke kader en de rol van normen en certificatieschema’s. Daarnaast wordt vooruitgeblikt hoe de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s de komende jaren wordt aangepakt en hoe belanghebbende partijen invloed kunt uitoefenen.

In de aanloop naar dit webinar worden er in maart ook korte webinars ‘Update over de Wegiz’ georganiseerd, waarin het ministerie van VWS een toelichting geeft op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Meer informatie over EGIZ

Voor meer informatie over het programma, de webinars of voor deelname aan de ontwikkeling van normen of certificatieschema’s kunt u contact opnemen via e-mail EGIZ@nen.nl. Ook vindt u meer informatie op de website nen-egiz.nl.

Neem voor meer inhoudelijke vragen over EGIZ of het normalisatieproces contact op met Mirjam van der Gugten, 015 2 690 318, e-mail egiz@nen.nl

Lees het bericht op nen.nl


NEN: wat is het en wat doet het?
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.