Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

IHE en RSO Jaarcongres 2019

Grenzeloos vertrouwen en van elkaar leren

Met zo´n 130 bezoekers was het  IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres wederom goed bezocht. Gebruikers en leveranciers van zorg en IT konden de nodige informatie inwinnen tijdens de vele (inter)nationale lezingen. Een uitstekend programma door wederom een goede samenwerking tussen IHE Nederland en RSO Nederland. Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland: ` In het congres hebben we laten zien, hoe de IHE-specificaties in diverse voorbeelden door RSO in de praktijk worden gebracht en wat dit betekent voor de gebruikers.“Renie Heerbaart, voorzitter RSO Nederland, vult aan: “We zijn complementair aan elkaar. Samen zijn we sterk.” 

Koudwatervrees

Gegevensuitwisseling in de zorg heeft de aandacht, ook van de Europese Commissie (EU). Zo stimuleert dit orgaan het gebruik van 27 IHE-profielen. Toch is er nog een weg te gaan. Volgens Sanders bestaat er politiek gezien nog koudwatervrees. “Vaak door het ontbreken van voldoende kennis. Wat is en doet IHE nu precies? Wat willen we uitwisselen? Welke actoren spelen een rol, en hoe bedden we deze dan in binnen de IHE-profielen? Elk land kent dezelfde problemen als we praten over gegevensuitwisseling. Maar, langzamerhand zien we wel beweging in het (Europese) interoperabiliteitvraagstuk. Een goede ontwikkeling is bijvoorbeeld die van de National Contact Points.“

Van elkaar leren

Evert Sanders vervolgt: “In Europa kunnen we veel van elkaar leren. Daarom dat we op het congres niet alleen Nederlandse ontwikkelingen hebben laten zien, maar ook Europese. In België bijvoorbeeld zien we dat patiënttoestemming minder politiek geladen is. Totaal 80% van de bevolking heeft haar akkoord gegeven voor landelijke uitwisseling middels index-zowel  push als pull. In bijvoorbeeld onze regio’s is dat overigens ook minder een discussiepunt dan landelijk. Andere landen hebben veel belangstelling voor de Nederlandse ZorgInformatiebouwstenen (ZIB´s).“

Grenzeloos

Uiteindelijk willen we in Europa grenzeloos gegevens uit kunnen wisselen. Hierin zijn nog vele stappen te zetten. Heeft een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur medische hulp in Nederland nodig, dan gaat hij vaak nog met een cd-rom naar huis. Beelden kunnen in Europa wel vaak al uitgewisseld worden. Met verslagen is het anders gesteld. Daarom ook dat er momenteel hard gewerkt wordt aan Eenheid van Taal.

Vertrouwen

Om grenzeloos uit te kunnen wisselen, is er ook vertrouwen nodig. Renie Heerbaart haalde op het congres een uitspraak van Maarten Luther King aan: ´Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.´ Ze verduidelijkt: “Interoperabiliteit in de zorg is complex. Het is een lange adem. Maar is er vertrouwen, dan kunnen we samen die eerste stap zetten. Niet alleen binnen Nederland, maar in heel Europa. Het is van belang, dat alle landen zaken oppakken die Europees geregeld zijn.“

Regio´s

Het is goed dat andere landen naar ons kijken en andersom. Ons land bijt zich stevig vast in interoperabiliteit in de zorg. Dat beaamde ook Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op het congres. Hij legde er de nadruk op dat er voor RSO Nederland een grote taak is weggelegd. Namelijk die van implementatie van een infrastructuur in de regio´s. Heerbaart is blij met de steun van Gerritsen en zegt: “Samen met VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is RSO Nederland in gesprek om zorgtoepassingen te implementeren in de nu bestaande regio´s en ook andere regio´s – niet heel Nederland is nog afgedekt met RSO’s – te helpen. Ik verwacht dat er eind volgend jaar zeker meer RSO´s zullen zijn dan de tien waarover we nu beschikken.“

Geslaagde dag

De woorden ´grenzeloos vertrouwen´, tevens het thema van het IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres 2019, is iets waar de bezoekers aan het congres verder aan kunnen bouwen. En wat ze ook willen doen. Evert Sanders: “Ik heb veel positieve geluiden om me heen gehoord.“ Ook Renie Heerbaart is enthousiast. “De sfeer was goed. Het publiek stelde veel vragen. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag en nog meer samenwerking in de toekomst.”

Renie vraag van Evert, heb jij een ander woord voor ´index´ en ben je het zo eens met de tekst?