Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

RijnmondNet

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie teneinde deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Hierbij bestaat in de regio de behoefte aan een partij die hier het voortouw in neemt. Daarom is in 1996 namens betrokken partijen in de regio Rijnmond de Stichting RijnmondNet in het leven geroepen.