Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

XDS geeft belangrijke impuls aan netwerkzorg

SUCCES SNAPSHOT

Het realiseren van een infrastructuur voor de digitale uitwisseling van medische gegevens zodat zorgprofessionals op de juiste plek over de juiste informatie kunnen beschikken.

UITDAGINGEN

 • Een enorme vergrijzende populatie in Nederland die druk legt op de zorg. We hebben niet voldoende mensen om de zorg te blijven leveren zoals we dat nu doen. Kortom: er zijn teveel potentiële patiënten en te weinig personeel.
 • Daarnaast is in 2018 in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, afgesproken dat de medische ziekenhuiszorg niet verder mag groeien. Op termijn is de zorg niet meer te betalen. Het moét dus anders! Zorg en het zorgsysteem moeten dus veranderen.
 • Beschikbaarheid informatie over eerstehulppatiënten en bij verwijzingen naar andere instellingen is onvoldoende en er moet nog veel handmatig werk gebeuren om aan informatie te komen. Dat komt de patiëntenzorg niet ten goede.

OPLOSSINGEN

 • De juiste zorg op juiste plek -dichtbij huis- te bieden
 • De inzet van e-health
 • De aansluiting op het RijnmondNet, waardoor via IHE profielen medische informatie elektronisch uitgewisseld kan worden.

GEÏMPLEMENTEERDE PROFIELEN

 • Digitale uitwisseling van medische informatie en een Cross Document Sharing (XDS)-oplossing

RESULTATEN

 • Zorgprofessionals kunnen op de juiste plek over de juiste informatie beschikken.

OVER DE ORGANISATIES

 • Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis – met 600 bedden – in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. En doet dit vakkundig en zorgzaam. Het ziekenhuis biedt een breed pakket aan medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme en een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg. Het ziekenhuis heeft daarom een belangrijke acute zorg functie in de regio en behandelt ook patiënten van buiten de regio.
 • Steeds slimmere en betere medische (informatie) technologie is een enorme steun voor zorgprofessionals in hun dagelijks werk. De voordelen hiervan zijn evident: er is meer tijd en aandacht voor diagnostiek en behandeling. Het zorgproces wint daardoor aan kwaliteit en de patiënttevredenheid wordt groter. Dit is de reden waarom Alphatron Medical voortdurend investeert in het ontwikkelen en aanbieden van ‘medische workware‘. Oplossingen door slimme toepassing en integratie van hard- en software: van het mobiele klinische zorgstation AMiS -PRO tot aan Healthcare Content Managementsystemen of uitwisseling.
 • SRZ (Samenwerkende Rotterdams Ziekenhuizen) en Rijnmondnet: Binnen de regio Rijnmond wordt door diverse ziekenhuizen intensief samengewerkt om gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Rijnmondnet is de regionale samenwerkingsorganisatie die medische gegevensuitwisseling in de regio faciliteert.

PROJECT- EN ACTIEPLAN

Cross Document Sharing

Het Maasstad Ziekenhuis is al geruime tijd druk doende met het opzetten van een digitale infrastructuur voor de uitwisseling van medische gegevens. “Met dit traject zijn we al een paar jaar bezig”, vertelt Saskia van den Bos, Manager Informatie Medische Technologie en Services. “Allereerst moesten we onze eigen digitale huishouding op orde hebben. Daarvoor zijn we een aantal jaren geleden gemigreerd naar HiX voor onze digitale patiëntendossiers. PACS-I en PACS-II zijn hierin geïmplementeerd en dit geheel vormt de basis voor onze gegevensuitwisseling.”

In november 2019 werd de informatie-uitwisseling van het Maasstad Ziekenhuis via de XDS-oplossing van Alphatron gekoppeld aan de centrale infrastructuur van RijnmondNet. Dit is de regionale samenwerkingsorganisatie die de elektronisch zorgcommunicatie voor en door de zorg in de regio Rotterdam faciliteert. Saskia geeft aan dat het voor het Maasstad Ziekenhuis logisch was om met Alphatron XDS te ontwikkelen. “De XDS-componenten van Alphatron Medical liggen mooi in lijn met onze bestaande digitale architectuur. Gebruikers kunnen heel gemakkelijk èn gegevens delen èn gegevens opvragen, maar ook weer automatisch importeren in het PACS. Dit sluit dus naadloos aan op het werkproces van onze artsen en radiologen.

Tal van voordelen

Dat voor de beeld- en verslaguitwisseling geen dvd’s meer nodig zijn, noemt Saskia een groot voordeel voor zorgverlener en patiënt! “Als een patiënt wordt doorverwezen of in een multidisciplinair overleg moet worden besproken, dan zijn de gegevens snel ter beschikking. En dat is mooi, want vroeger raakten deze dvd’s weleens zoek met de post of waren ze niet op tijd beschikbaar. Ook is het veel veiliger. De voorzieningen draaien in veilige dataservers en voor toegang tot de gegevens heeft Alphatron een integratie met Zorg-ID ontwikkeld. Met behulp van een UZI-pas kan men nu inloggen en gegevens opvragen. In de toekomst kan dit met de personeelspas. Deze toegangsmogelijkheid heeft Alphatron speciaal voor ons èn met ons ontwikkeld.¨

RESULTAAT

Sinds november 2019 kan het Maasstad Ziekenhuis digitale medische informatie uitwisselen met het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis. “Inmiddels is ook het Franciscus Gasthuis & Vlietlanden en het Van Weel Bethesda technisch geïmplementeerd en hopen we  het Ikazia Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum op afzienbare termijn toe te voegen aan dit rijtje. Met name dit laatste ziekenhuis vormt een belangrijk onderdeel binnen onze netwerkzorgstrategie. Als topklinisch ziekenhuis voeren wij complexe operaties uit. Om voldoende ruimte te hebben om deze ingewikkelde operaties uit te voeren, moeten wij andere, minder complexe operaties verplaatsen. Die worden dan door onze chirurgen uitgevoerd in Spijkenisse Medisch Centrum. Ook voor deze operaties zijn beelden uiteraard cruciaal. Voor een paar operaties kun je die informatie nog wel handmatig ter plekke krijgen. Maar operatievolumes worden steeds groter; het wordt dus steeds belangrijker dat we een efficiënt middel hebben om die medische gegevens snel en betrouwbaar digitaal uit te wisselen. Ik hoop dat dit eind 2020 gerealiseerd is!”, aldus Saskia

Naast de regionale partners wil het Maasstad Ziekenhuis ook dat bovenregionale partners zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum snel aansluiten. “Veel patiënten van deze ziekenhuizen maken gebruik van ons Anser prostaatcentrum. Hier vinden op jaarbasis zo’n 500 prostaatoperaties plaats. Toegang tot beeldinformatie en overige patiënteninformatie realiseren we nu via een secure ftp verbinding, met alle nadelen van dien. Denk aan veel handmatig werk en een hoge mate van foutgevoeligheid. Daar willen we van af. Ik hoop dan ook dat we XDS regionaal snel kunnen opschalen en dat we PACS-II als extra functionaliteit aan XDS kunnen toevoegen.¨ 

CONTACT

IMTS – secretariaat maasstadziekenhuis.nl