Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

Visma Connect B.V.

Welke diensten/ activiteiten biedt uw organisatie?

Onze missie is om burgers, bedrijven en overheden in staat te stellen data met elkaar te delen op een veilige, efficiënte en controleerbare manier. Waar dan ook ter wereld. Dit doen we door het ontwerpen, bouwen, verbinden, analyseren en beheren van informatieketens en data deel ecosystemen voor de publieke sector, de gezondheidszorg, de logistiek en de financiële sector.

Onze diensten bestaan uit:

  • Standard Business Reporting
  • Integratie Services
  • Qualified Messaging
  • Blockchain
  • Artificial Intelligence

Welke profielen ondersteunt/ gebruikt u en/ of welke wilt u gaan ondersteunen/ gebruiken?

  • Wij richten ons op gekwalificeerde gegevensverwerking en kunnen in aansluiting op IHE profielen, diensten bieden die de beveiliging, privacy en kwaliteit van de gegevensuitwisseling borgen en vergemakkelijken. Bijvoorbeeld ketenontwerp, back-office integratie, signing, taxonomieën, data wallets en business intelligence/ artificial intelligence. 
  • Wij zijn gespecialiseerd in ketenontwerp, afsprakenstelsels, stelsels van standaarden en de implementatie en toepassing daarvan. Deze stelsels van standaarden kunnen deels ingevuld worden door IHE profielen.

Welke problemen heeft u opgelost of wilt u oplossen door inzet van IHE-profielen?

  • Transmuraal MDO
  • Administratieve lastenverlichting

Ervaringsverhaal

Vanuit onze ervaring met standaarden, stelsels van standaarden en stelsels van afspraken schrijven wij mee aan de “NEN7522:2020 Ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden”.

We nemen deel aan de kerngroep van de IHE werkgroep “zorgprocessen” en hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de “IHE-handreiking voor het transmurale MDO mammacarcinoom”.

Verder adviseren wij een aantal grote partijen in de zorg.

Contactinformatie:

Bezoek onze website, mail naar: vco.info@visma.com of bel 088-1161800. U kunt ook contact opnemen met Fokke Rispens op: fokke.rispens@visma.com.