Home

Over IHE

Zorgverleners

Leveranciers

Contact

Nexus Nederland

Welke diensten/ activiteiten biedt uw organisatie?

EPD-leverancier NEXUS Nederland levert innovatieve ICT-oplossingen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen. NEXUS biedt de complete suite-oplossing waarbij alle medische-, administratieve- en logistieke workflows optimaal worden ondersteund vanuit één geïntegreerd systeem. In een omgeving die feilloos is afgestemd op de specifieke behoefte per gebruiker.

Naast het gebruikersgemak kenmerkt de software van NEXUS zich door de open architectuur. Wilt u de NEXUS-omgeving uitbreiden met een product van een derde leverancier? Of wilt u juist uw bestaande, niet-NEXUS omgeving verrijken met een (diagnostische) module van NEXUS? Omdat NEXUS met open systemen werkt zijn beide wensen, al dan niet naadloos, te integreren in het huidige ICT-landschap. Hierdoor hebben onze relaties nu, en in de toekomst toegang tot de mooiste oplossingen.

NEXUS is in 25 landen actief en heeft vestigingen op meerdere locaties in Europa. Met meer dan 1.300 medewerkers zijn wij een van de grootste EPD-leveranciers in Europa. In Nederland gebruikt een 30-tal zorginstellingen software van NEXUS. Het is onze missie om ICT-innovaties te realiseren voor betere-, betaalbare- en meer persoonlijke zorg.

Welke profielen ondersteunt/ gebruikt u en/ of welke wilt u gaan ondersteunen/ gebruiken?

De interoperabiliteitsmodule NEXUS / PEGASOS ondersteunt alle relevante IHE-profielen voor de archivering en communicatie van medische gegevens, beelden en documenten. Denk hierbij aan XDS, XDS-i (DICOM-objecten) en CDA-documenten. Bovendien kan PEGASOS flexibel alle rollen binnen een IHE-affiniteitsdomein op zich nemen: IHE-archief (Repository & Registry), Source en Consumer. 

Welke problemen heeft u opgelost of wilt u oplossen door inzet van IHE-profielen?

Het digitaal kunnen uitwisselen van medische gegevens met het gehele zorgnetwerk (inclusief patiënt dan wel burger) is een absoluut speerpunt binnen de strategie van NEXUS. Dit betreft zowel afdeling-, instelling-, domein-, en regio-overstijgende uitwisseling van gestructureerde gegevens conform (inter)nationale afspraken en standaarden. Wij geloven dat toegang tot data op het juiste moment door de juiste persoon, randvoorwaardelijk is aan het kunnen leveren én ontvangen van goede zorg. Dit gedachtegoed zal zich steeds wijder uitspreiden over alle domeinen binnen het zorglandschap, waarbij niet alleen de curatieve kant profiteert maar zeker ook de zijde van preventieve- én nazorg. Onze filosofie op open systemen, standaardisering én samenwerkingen binnen het zorgnetwerk, harmoniseert één op één met de landelijke visie op gegevensuitwisseling.

Ervaringsverhaal

In Duitsland verzorgt NEXUS al vele jaren digitale domein-overstijgende uitwisselingen tussen zorginstellingen via IHE-profielen.

https://www.nexus-marabu.de/kunden.html
https://www.nexus-marabu.de/ihe-archiv.html

Utrecht, juli 2020:

Succesvolle XDS uitwisseling tussen NEXUS-epd en InteropLAB

“Met behulp van InteropLAB hebben wij succesvol gegevens op basis van IHE XDS uitgewisseld met de EPD-suite van NEXUS Nederland”, aldus Robin van Everdingen, adviesbureau MedicalPHIT. De partijen hebben onder leiding van uitwisselexpert Marco Strauch van NEXUS AG o.a. een CDA-document uitgewisseld met het InteropLAB. Ook werden er documenten vanuit de NEXUS-suite aangemeld en verstuurd naar de Repository en Registry van InteropLAB.

https://www.nexus-ng.nl/interoperabiliteit.html

Contactinformatie: